Tất cả các mục hàng

Danh mục các doanh nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu : Xử lý chất thải túi

Quay trở lại mục hàng "Thùng chứa, chậu để tái chế"
Doanh nghiệp ở Việt Nam → Đông Nam Bộ  → Bà Rịa - Vũng Tàu
Xử lý chất thải túi
Bạn có muốn để các thông tin của bạn được tìm thấy Xử lý chất thải túi?
Đăng ký miễn phí!
Nhà sản xuất

DAM PHU MY PACKAGING JSC

Việt Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu
Thêm vào mục tuyển chọn
DAM PHU MY PACKAGING JSC, Bà Rịa - Vũng Tàu
Set up on October 1, 2004, Dam Phu My Packaging Joint Stock Company (DPMP) was formerly the Huong Phong Package Production Factory run by Huong Phong Co., Ltd, which is directly administered by the Provincial Party Committee and the Provincial... khác
1
AllBiz trust company hơn 1 year
Prime
This company received an enquiry 2 day ago
Compare0
ClearMục đã chọn: 0