Tất cả các mục hàng

Danh mục các doanh nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu: Trai, ốc

Quay trở lại mục hàng "Cá, hải sản"
Doanh nghiệp ở Việt Nam → Đông Nam Bộ  → Bà Rịa - Vũng Tàu
Các công ty loại Trai, ốc ở Bà Rịa - Vũng Tàu hiện đang thiếu. Có lẽ Quý Doanh Nghiệp sẽ tiếp cận với các công ty từ các khu vực khác.


Nhà sản xuất

Baseafood

Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh
Thêm vào mục tuyển chọn

VIETKHANH FOODS COMPANY LIMITED

Việt Nam, Đồng Nai
Thêm vào mục tuyển chọn
Nhà sản xuất

Công ty TNHH Thế Giới Côn Trùng, Ltd

Việt Nam, Đồng Nai
Thêm vào mục tuyển chọn

Công ty Hải Sản Đại Nam, Company

Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh
Thêm vào mục tuyển chọn

Hai Truong foods Co, Ltd

Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh
Thêm vào mục tuyển chọn

Incomfish, Company

Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh
Thêm vào mục tuyển chọn

tất cả các mục trong thể loại "Trai, ốc" ở Đông Nam Bộ

BASEAFOOD

Việt Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu
Thêm vào mục tuyển chọn
Nhà sản xuất

Ba Ria Vung Tau Seafood Processing and Import – Export, JSC

Việt Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu
Thêm vào mục tuyển chọn

COIMEX, JSC

Việt Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu
Thêm vào mục tuyển chọn
Nhà sản xuất

TienDat Seafood Processing Co., Ltd

Việt Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu
Thêm vào mục tuyển chọn

DNTN Hải Dương, Company

Việt Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu
Thêm vào mục tuyển chọn

tất cả các mục trong thể loại "Cá, hải sản" ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Compare0
ClearMục đã chọn: 0